Piotr Bartosiak

Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego. Ministerstwo Edukacji i Nauki

Biogram w przygotowaniu.