Monika Ozga

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Zawodowiec roku 2022 w zawodzie technik reklamy, od  2014 roku nauczyciel przedmiotów zawodowych. Przewodnicząca zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz członek zespołu ds. promocji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu lekcji otwartych, przygotowywaniu zadań do konkursów, przygotowywaniu uczniów do udziału w konkursach, organizacji wycieczek zawodoznawczych, realizacji projektów unijnych, współpracy z nauczycielami w ramach sieci. Uczestniczka programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.  Organizatorka konferencji, szkoleń i targów. Współautorka programu kształcenia w zawodzie technik reklamy, programu praktyk zawodowych oraz rozdziału dotyczącego realizacji obozów językowych w poradniku metodycznym. Z zamiłowania przewodnik górski sudecki.