Izabela Kierska

Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie

Pedagog. Absolwentka AWF w Warszawie Wydz. Rehabilitacja oraz studiów podyplomowych: Przedsiębiorczość i podstawy ekonomii,  Akademia Liderów Oświaty, Doradztwa zawodowego.  Od 2011roku  dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie. Egzaminator OKE w Warszawie w zawodach: technik masażysta, opiekunka środowiskowa, opiekun w dps. Wielokrotnie nagradzana Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego.  Ceni jakość w edukacji oraz praktyczne podejście do kształcenia w myśl zasady jak należy wykonać a nie teoretycznie co należy zrobić. Tworzy przestrzeń dla rozwoju ucznia, dba o motywację. Uświadamia, że wybierając zawód należy mieć perspektywę zapotrzebowania rynku pracy. Inicjatorka działań z zakresu rozwoju kwalifikacji rynkowych oraz dodatkowych umiejętności zawodowych.