Magdalena Rzeszutko

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

Dyplomowana Higienistka stomatologiczna. Nauczycielka przedmiotów zawodowych na kierunku Asystentka stomatologiczna i Higienistka stomatologiczna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Współautorka  modyfikacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie Asystentka Stomatologiczna w ramach realizacji projektu „Partnerstwo na Rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.  Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Egzaminatorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie egzaminu zawodowego w zawodzie Asystentka stomatologiczna i Higienistka Stomatologiczna. Uczestniczka projektu pt.„Rozwijanie profesjonalizmu” Erasmus + Akcja KA2, Partnerstwo strategiczne 2016-1-PL01-KA202-026638, w ramach którego wydano publikację dot. tego projektu pt. „Katalog dobrych praktyk”. Autorka kursu pt. „Systemy znakowania zębów” umieszczonego na Platformie Moodle.  Współautorka publikacji pt. „Zarys metodologiczny metody projektu edukacyjnego w nauczaniu praktycznych przedmiotów zawodowych” opracowany w ramach Innowacji społecznej w obszarze kształcenia w ramach projektu Popojutrze 2.0 – Kształcenia (POWR.04.01.00-00-I108/19) pt. „Hybrydowy model realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w kształceniu zawodowym”. Propagatorka higieny jamy ustnej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Centrum Socjo-Pedagogiczne Team. Uczestniczka licznych szkoleń branżowych w zakresie nauczania i higieny jamy ustnej.