Mieczysław Wilk

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Profesor Oświaty Mieczysław Wilk jest zatrudniony w ZST w Mielcu jako nauczyciel zawodowych przedmiotów mechanicznych i matematyki. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, WSP Rzeszów i WSP Kraków. Posiada 42 letni staż pracy, w tym w 33 lata oświacie. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz licznymi nagrodami (Ministra Edukacji i Nauki, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Mieleckiego, Dyrektora WSK-PZL Mielec, Dyrektora ZST w Mielcu). Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych z zakresu szkoły średniej i 6 skryptów uczelnianych z matematyki. W latach 1982-1988 opracował 8 projektów racjonalizatorskich z zakresu narzędzi skrawających, które zostały przyjęte i wdrożone do produkcji WSK PZL Mielec.