Magdalena Wyczańska-Jabłkowska

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu

Lekarz weterynarii - absolwentka SGGW w Warszawie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów. Ukończyła kurs zarządzania oświatą. Obecnie studiuje zarządzanie zasobami ludzkimi. Nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w technikum weterynarii. Autorka projektów edukacyjnych oraz innowacji pedagogicznej. Egzaminator OKE w zawodzie technik weterynarii. Wieloletnia Przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów. Autorka egzaminów zawodowych.  Pracuje zawodowo w gabinecie. Radna, przewodnicząca komisji oświaty w Radzie Miejskiej w swoim mieście. W pracy w szkole umiejętnie łączy naukę teoretyczną z praktyczną. Ciekawie wprowadza uczniów w świat zawodu. Efektem jej pracy są laureaci i finaliści OWiUR. Jej profesjonalizm i zaangażowanie zostały wielokrotnie docenione nagrodami dyrektora szkoły, nagrodą starosty, a ostatnio przez MEiN tytułem Zawodowca Roku 2022.