Joanna Wiśniewska

Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowroclawiu

Nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych z ponad 20-letnim doświadczeniem. W swojej placówce odpowiedzialna za promocję szkolnictwa branżowego.Twórca autorskich przedmiotowych programów nauczania oraz programu pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi tj. z uczniem niepełnosprawnym, słabym i zdolnym. Opiekun dydaktyczny 28 finalistów i laureatów, w tym 5 najlepszych w Polsce, uczestników Turnieju Budowlanego Złota Kielnia, wpisanego na listę MEN. Wyróżniona za swoja prace w Konkursie Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, zdobywca tytułu Zawodowiec Roku 2022 w dziedzinie Prace wykończeniowe.