Joanna Wiśniewska

Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowroclawiu

Nauczyciel dyplomowany z ponad 20 letnim doświadczeniem pracy w szkole, widzący potrzebę ciągłego dokształcania się. Twórca autorskich przedmiotowych programów nauczania, zadań egzaminacyjnych oraz programów pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi tj. z uczniem niepełnosprawnym, słabym i zdolnym. Opiekun dydaktyczny 29 finalistów i laureatów, w tym 5 najlepszych w Polsce uczestników Turnieju Budowlanego Złota Kielnia wpisanego na listę MEN. Czynny egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W swojej placówce odpowiedzialna za promocję szkolnictwa branżowego. Współpracuje z przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz poprawy pracy w szkole. Prowadzi szkolenia stacjonarne i online dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych w zakresie konieczności ewaluacji podstawy programowej dostosowanej do rynku pracy, pracy z podstawą programową oraz z korzyści wynikających  z  tworzenia klas patronackich. Wyróżniona za swoją pracę kilkukrotnie nagrodami Dyrektora Szkoły i organu prowadzącego, Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki.  Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, wyróżniona przez Marszałka w Konkursie Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji, a także zdobywca tytułu Zawodowiec Roku 2022 w dziedzinie Prace wykończeniowe.