Lech Boguta

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki