Magdalena Wantoła-Szumera

Naczelnik Wydziału Monitorowania Rynku Pracy DSKKZ MEiN

Biogram w przygotowaniu.