Hanna Reczulska

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wykształcenie:
Wydział Prawa i Administracji UW (mgr), SGH (mgr), studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer
Doświadczenie zawodowe:
Od 2002 r. zajmuje się sprawami uznawalności wykształcenia, najpierw w BUWiWM specjalista a potem zastępca dyrektora kierujący wydziałem ds. uznawalności wykształcenia; 2009-2018 kierowała pracami wydziału uznawalności wykształcenia w MNiSW, a obecnie kieruje pracami Biura Uznawalności Wykształcenia w NAWA. Jako ekspert ds. uznawalności brała udział w licznych projektach międzynarodowych związanych z tą tematyką oraz grupach roboczych powoływanych przez Komisję Europejską czy Bologna Follow-up group na mocy komunikatu ministrów ds. edukacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Ostatnio jako ekspert MEiN w: 1) powołanej na mocy komunikatu ministrów Thematic Peer Group B on the Lisbon Recognition Convention oraz 2) w koordynowanym przez flamandzkie Ministerstwo Edukacji projekcie dotyczącym  uznawalności microcredentials - Micro-credentials linked to the Bologna key commitments.