Łukasz Marcisz

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Członek Krajowego Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (National VET Team) w latach 2021-2022.