Robert Wanic

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, specjalność maszyny robocze ciężkie. Od 1997r. zatrudniony jako nauczyciel w Zespole Szkół Mechaniczno–Elektrycznych w Sosnowcu. Od 2003r. pracownik Wydziału Egzaminów Zawodowych OKE w Jaworznie. Od 2016r. dyrektor OKE. Ekspert w ramach projektu EFS „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”. Współautor publikacji: Lakiernik samochodowy, ITE Radom 2007r., Silniki pojazdów samochodowych, REA 2010r. Rzeczoznawca ds. podręczników do kształcenia zawodowego. Egzaminator w zawodach: technik mechanik, blacharz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych. W 2011r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.