Krzysztof Świerk

Polska Izba Motoryzacji

Prezes Zarządu Promet Trans sp. z o.o., Dyrektor ds. edukacji i kompetencji w sektorze motoryzacyjnym Polskiej Izby Motoryzacji, Główny specjalista ds. współpracy z pracodawcami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji w Przemyśle Motoryzacyjnym z uwzględnieniem Elektromobilności.

W przeszłości wieloletni dyrektor szkoły technicznej, kierownik szkolenia praktycznego, autor i koordynator międzynarodowych projektów w zakresie podnoszenia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, a także wspierania uczniów z małych miejscowości w zakresie aktywizowania ich na rynku pracy. Inicjator działań z zakresu rozwoju kwalifikacji rynkowych oraz dodatkowych umiejętności zawodowych. Inicjator budowy Centrum Kwalifikacji we współpracy z ogólnopolskimi organizacjami pracodawców oraz pierwszego w Europie akredytowanego Centrum Rolnictwa Precyzyjnego.