Jędrzej Stasiowski

Instytut Badań Edukacyjnych

Socjolog, analityk, asystent w Zespole Badań i Analiz Edukacyjnych Instytutu Badań Edukacyjnych, członek europejskiej sieci eksperckiej NESET. Współodpowiedzialny za rozwój systemu monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą polityk rynku pracy i edukacji, szkolnictwa zawodowego oraz zagadnień z obszaru socjologii edukacji. Specjalizuje się w projektowaniu badań społecznych i ewaluacyjnych, łączeniu podejścia ilościowego z jakościowym oraz analizach trajektorii edukacyjno-zawodowych. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia doktoranckie na tym samym wydziale, obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej.