Piotr Krzywda

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Wizytator, koordynator ds. kształcenia zawodowego w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, wykładowca przedmiotów zawodowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. 1994-2017 nauczyciel przedmiotów zawodowych branży motoryzacyjnej, wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego, dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu. Przewodniczący Klastra Edukacyjnego Invest in Edu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, egzaminator OKE Wrocław w zakresie egzaminu zawodowego. W 2009 r. odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, 2014 r. nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, 2017 r. nagrodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.