Ireneusz Wiśniewski

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu

Doktor nauk  ekonomicznych, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie –Koźlu, członek Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy  Ministrze Edukacji i Nauki, w ramach której współpracował przy tworzeniu ważnych aktów prawnych dotyczących kształcenia zawodowego w tym pierwszemu rozporządzeniu w całości regulującemu szkolne doradztwo zawodowe. Autor publikacji z zakresu doradztwa zawodowego i jego korelacji z rynkiem pracy.