Maria Bołtruszko

Departament Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Główny specjalista w Departamencie Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od wielu lat zaangażowana w realizację działań edukacyjnych w obszarze szkolnictwa wyższego na forum międzynarodowym. Zawodowo związana z działaniami na rzecz wdrożenia Procesu Bolońskiego w Polsce i Europejskiego Obszaru Edukacji. Dwukrotnie uczestniczyła w negocjacjach europejskiego Programu Erasmus+.