Robert Musiałkiewicz

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

Wykładowca akademicki z doświadczeniem praktycznym. Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, gdzie jest zatrudniony na stanowisku profesora. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego oraz dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w spółkach skarbu państwa. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą oraz pracował w organach spółek kapitałowych. Był koordynatorem projektów z zakresu transferu wiedzy z obszaru nauki do gospodarki. Członek Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Autor i współautor kilku monografii i kilkudziesięciu  artykułów naukowych.