Lilla Młodzik

Uniwersytet Zielonogórski

Pedagog, doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowana nauk społecznych; profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego; ekspertka ECVET w latach 2017-2020; zainteresowania naukowe: transferowanie wiedzy, psychospołeczne aspekty zarządzania organizacją publiczną (kompetencje, kultura organizacyjna, relacje władzy) instruktorka przedsiębiorczości, trenerka szkoleń dla urzędników publicznych; uczestniczka projektów krajowych i międzynarodowych;; pełnomocnik dyrektora instytutu ds. transferu wiedzy studentów i absolwentów, autorka czterdziestu publikacji krajowych i zagranicznych: dwóch monografii, kilku rozdziałów monografii, wielu artykułów naukowych (ostatni wydany przez Taylor&Francis Group) w obszarze „miękkiego” zarządzania.