Jakub Brdulak

Szkoła Główna Handlowa

Doktor habilitowany, profesor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pełnomocnik Rektorsa ds. Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością SGH, polski delegat do Bologna Follow-Up Group – Quality Assurance w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area) w latach 2018-2024. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ekspert MEiN w programach „Akredytacje Zagraniczne” i „Mistrzowie Dydaktyki”. Autor wielu publikacji poświęconych tematyce zarządzania wiedzą, innowacją i jednostkami szkolnictwa wyższego.