Aktualność

Data publikacji: 2023-06-02

Zapraszamy na III Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance w Warszawie!

Kiedy? 15-16 czerwca 2023 r.

Forum Edukacji Zawodowej Europass i Euroguidance to coroczna konferencja, celem której jest wspieranie i promowanie edukacji branżowej Polsce, a także europejskiego obszaru mobilności edukacyjno-zawodowej wśród polskiej społeczności doradców zawodowych.

Temat przewodni tegorocznego Forum to: "Wyzwania i perspektywy edukacji cyfrowej wobec wymagań rynku pracy”

Zapraszamy wszystkich praktyków poradnictwa i edukacji zawodowej — doradców, nauczycieli i kadrę szkół zawodowych, techników, wyższych szkół zawodowych, izb rzemiosła, przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy oraz osoby bezpośrednio zainteresowane rozwojem zawodowym.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.forumedukacjizawodowej.pl

Link do rejestracji:

http://forumedukacjizawodowej.pl/rejestracja/