Aktualność

Data publikacji: 2024-03-12

Webinarium "Skuteczne ocenianie w świetle przepisów prawnych: profesjonalne narzędzia dla nauczycieli kształcenia zawodowego"

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online dot. procesu oceniania w pracy nauczyciela kształcenia zawodowego, które odbędzie się 19.03.2024 w godz. 17.00-18.30. 

Celem szkolenia jest dostarczenie nauczycielom wiedzy z zakresu oceniania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. Zaprezentowane zostaną skuteczne metody oceniania które wspierają codzienną pracę pedagogiczną. Uczestnicy poznają również praktyczne narzędzia, umożliwiające uczniom świadome dostrzeganie postępów w nauce.

W programie szkolenia przewidziane są następujące punkty:

  1. Wprowadzenie do aktualnych przepisów prawnych dotyczących oceniania w edukacji.
  2. Analiza kluczowych zasad i wymagań prawnych związanych z procesem oceniania.
  3. Omówienie praktycznych narzędzi wspierających nauczycieli w zgodnej z prawem ocenie postępów uczniów.
  4. Dyskusja nad przypadkami praktycznymi i rozwiązywanie problemów związanych z ocenianiem.
  5. Prezentacja sprawdzonych praktyk i przykładów skutecznej integracji przepisów prawa z codzienną pracą pedagogiczną.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Ćwiąkała, doradca metodyczny z obszaru kształcenia zawodowego i ekspertka EVET.

Rejestracja odbywa się pod adresem: SKUTECZNE OCENIANIE W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWNYCH: PROFESJONALNE NARZĘDZIA DLA NAUCZYCIELI- SZKOLENIE ONLINE – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Brzesku (pce-brzesko.pl)

Serdecznie zapraszamy do rejestracji!