Aktualność

Data publikacji: 2023-03-14

Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej - oceń działania UE EU-OSHA, Cedefop, Eurofound i ETF!

Pragniemy poinformować, że Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne w kontekście oceny działań czterech agencji UE podlegających
Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Ocenie podlegają:
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i warunków pracy (Eurofound)
Europejska Fundacja Kształcenia (ETF).

Celem niniejszych konsultacji jest zebranie informacji na temat działania i szerszego wpływu tych czterech zdecentralizowanych agencji UE, zarówno indywidualnie, jak i w ujęciu przekrojowym.
Kwestionariusz konsultacji publicznych jest dostępny we wszystkich językach UE i będzie otwarty przez 12 tygodni do 25 maja 2023 r. Więcej informacji można znaleźć na portalu Have your Say.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie i wyrażeniu swoich opinii.