Aktualność

Data publikacji: 2023-07-06

Konkurs „Twój Euroguidance – pasja w praktyce” – prace laureatów.

Zapraszamy do zapoznania się z pracami laureatów konkursu „Twój Euroguidance – pasja w praktyce”. Konkurs odbył się w dniach 13 marca – 28 kwietnia 2023 r. Jury wybrało 9 zwycięzców w 3 kategoriach konkursowych. Celem było wyłonienie najbardziej wartościowych działań i promowanie ich w kontekście pozytywnych zmian w tej dziedzinie oraz budowania dobrych relacji i wymiany doświadczeń wśród społeczności.