Data publikacji: 2023-04-05

Europejskie Forum Młodych Liderów

W tym roku, wzorem ubiegłego, Europejskie Forum Młodych Liderów zostanie zorganizowane w formie wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w dniach 24-26 kwietnia 2023 r. w Katowicach. W spotkaniu weźmie udział 250 młodych aktywistów z całej Europy oraz studenci regionalnych uczelni i przedsiębiorcy, uczestnicy Kongresu.

Wydarzenie jest adresowane do młodych liderów: młodzieży, studentów, aktywistów, którym nie jest obce uczestnictwo w życiu publicznym, zaangażowanie i działanie na rzecz europejskiej przestrzeni publicznej.

Podczas wydarzenia spróbujemy się dowiedzieć, co zachęca młodych do działania, a co wręcz przeciwnie? W co młodzi chcą być zaangażowani, a gdzie ich brakuje z perspektywy starszego pokolenia?

Ideą Forum jest zapewnienie przestrzeni dla aktywnych działaczy młodzieżowych z krajów Unii Europejskiej, Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego i Polski do dzielenia się̨ doświadczeniami, nawiązywania kontaktów oraz dyskusji na tematy ważne dla młodych ludzi w całej Europie.

W ramach Forum młodzi uczestnicy mogą spotkać się z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie, kongresowi goście zaś są zaproszeni do udziału w aktywnościach Europejskiego Forum Młodych Liderów.

 

Tematami przewodnimi Forum będą:

• Edukacja dla przyszłości (Nauka i Rozwój)

• Zawody przyszłości

• Zaangażowanie społeczne.

Komisja Europejska ogłosiła rok 2023 „Europejskim Rokiem Umiejętności”. W tym samym czasie w Polsce we wrześniu odbędzie się EuroSkills 2023 Gdańsk – największe wydarzenie w Europie związane z doskonaleniem kompetencji zawodowych. Chcąc wpisać się w szeroko zakrojone unijne działania, w programie Europejskiego Forum Młodych Liderów zaprezentujemy inicjatywę EuroSkills 2023 Gdańsk, a także najlepsze rozwiązania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz współpracę między szkolnictwem branżowym a biznesem i samorządem. Położymy także nacisk na rozwój kompetencji zawodowych i miękkich.

Chcemy pokazać młodym aktywnym liderom, że udział w projektach wolontariatu oraz zaangażowanie się w inicjatywy społeczne przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie oraz sprzyjają podjęciu pracy w Polsce lub za granicą. Pragniemy jeszcze raz powiedzieć, że Europa to też młodzi, a udział w programie Erasmus+ jest ich kluczem do kariery.

Organizatorami Europejskiego Forum Młodych Liderów są: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Partnerami wydarzenia są Erasmus Student Network Polska, Parlamentu Studentów RP, Eurostudent, Muzeum Śląskie

Czekamy na Twoje zgłoszenie: http://wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/893449/rejestracja-na-europejskie-forum-mlodych-liderow-2023.html?fbclid=IwAR00PSPzv-lXG6jGugW-zwSMirONNWhuWQEXMwFNi5shf_BB37jN2XkPOZY