Data publikacji: 2022-03-15

Living partnerships in the Four regions network

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium: Living partnerships in the Four regions network.

Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule stacjonarnej w dniach 11-14 maja 2022 roku w Bad Kreuznach w Niemczech. Prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy (Krajowe Biuro eTwinning w Niemczech) oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 30 marca 2022 roku czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning (posiadających konto na platformie eTwinning Live),
  • pracujących w szkole podstawowej lub średniej z uczniami w wieku 10-20 lat,
  • komunikujących się w języku angielskim.

formularz zgłoszeniowy

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium oraz nauczyciele pracujący w szkołach z terenu miasta Opola.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 30 marca 2022 roku (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o weryfikację, czy spełniacie wytyczne dot. COVID-19: